Przepisy drogowe, o których często zapominają kierowcy

Ciężko jest być na bieżąco ze wszystkim przepisami drogowymi, ponieważ są często zmieniane lub niespójne. Niestety nieznajomość prawa nie zwalnia nas z obowiązku jego przestrzegania. Kiedy zatrzyma nas policja czy inny organ uprawniony do kontroli pojazdu, niestety będziemy musieli ponieść karę. W tym artykule przedstawimy wam przepisy drogowe, o których często zapominają kierowcy.

Często nie wiemy co oznacza, kiedy znak ograniczenia prędkości znajduje się na tym samym słupie, co znak określający początek obszaru zabudowanego. Oznacza to, że ograniczenie obowiązuje do znaku informującego o końcu obszaru zabudowanego, z wyjątkiem odcinków, na których limit został zmieniony kolejnymi znakami. Często również bywa, że kombinacja znaków ograniczenia prędkości i tablicy z nazwą miejscowości znajduje się na jednym wsporniku. Kierowcy często nie zauważają tego znaku bądź uważają, że ograniczenie obowiązuje jedynie na obszarze zabudowanym. Jednak są w błędzie. Ograniczenie prędkości obowiązuje wtedy na terenie całej miejscowości, z wyjątkiem odcinków, na których znaki wskazują inne ograniczenia.

Absurdalnym zapisem w kodeksie drogowym jest wymóg  zapewnienia sobie pomocy osoby trzeciej w sytuacji, kiedy kierowca nie jest w stanie stwierdzić, czy za autem znajduje się przeszkoda. Niestety co w sytuacji, kiedy dojdzie do stłuczki? Czy będzie za nią odpowiadał kierowca czy osoba, która pomagała w ocenie sytuacji? Niestety o tym kodeks już nie wspomina.